Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009

έρευνα: Ακτινοβολία από τις Κεραίες, τριεθνές δίκτυο Δοβρουτσίου


Συλλόγος ΜΙΣΤΙΩΤΩΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ
"Ο Άγιος Βασίλειος"
Τ ο μ έ α ς Π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ


Παραδίδω την μελέτη μου στο αρχείο του Τομέα Πολιτισμού,
με αφορμή το ενδιαφέρον των κατοίκων της περιοχής του Δήμου Κοιλάδος,
εξαιτίας
της γειτνίασης με το τριεθνές δίκτυο Δοβρουτσίου
Θεματική: Ακτινοβολία και Κεραίες
Το φυσικό μέγεθος που χαρακτηρίζει τον τρόπο εναπόθεσης της ενέργειας στην ύλη και αποτελεί μέτρο της βλαπτικότητας μιας ακτινοβολίας είναι ο συντελεστής γραμμικής μετάδοσης της ενέργειας LET (Linear Energy Tranfer)...  • άρθρο, Δελτίο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Οκτώβριος 2004
  • εισήγηση Μελέτης, στο Δ.Σ. Δήμου Κοιλάδος, Ιούνιος 2000,
    Σεπτέμβριος 2001,
    Νοέμβριος 2008  • εισήγηση, Πνευματικό Κέντρο Κοιλάδος, Σεπτέμβριο 2001
  • παρουσίαση .ppt, γραφεία Συλλόγου ΜΙΣΤΙΩΤΩΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ, Ιούνιος 2009
Δεν υπάρχουν σχόλια: