Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Το οικονομικό πρόβλημα της χώρας να το λύσουν οι υπαίτιοι. Έχουμε δικαίωμα και απαίτηση στην ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ! ΚΑΙ τις θάλασσες ΚΑΙ τα βουνά μας

Δεν υπάρχουν σχόλια: