Δευτέρα, 5 Απριλίου 2010

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 2672/98, ΦΕΚ 290 τεύχος Α και την οδηγία 2002/31/CE της ΕΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 2672/98, ΦΕΚ 290 τεύχος Α και την οδηγία 2002/31/CE της ΕΕ το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα δεν μπορεί να θεωρηθεί spam διότι περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα και δυνατότητα διαγραφής από τη λίστα παραληπτών. Η επικοινωνία οφείλεται στο γεγονός ότι έγινα δέκτης δικών σας μηνυμάτων ή λιστών συζητήσεων στα οποία συμμετέχετε και στα οποία απαντώ. Οποιαδήποτε ανακοίνωση, διάδοση ή χρήση μέρους ή ολόκληρου του μηνύματος απαιτεί την άδεια του αποστολέα.Εάν πήρατε αυτό το μήνυμα κατά λάθος παρακαλώ αποστείλετέ μήνυμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: