Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Οι μαραθωνιοδρόμοι του ΘΕΤΤΑΛΟΥ στα ΑΧΙΛΛΙΑ 2010!Κυριακή 9 Μαίου 2010, κεντρική πλατεία Λάρισας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: