Κυριακή, 15 Αυγούστου 2010

Η Πλατυτέρα των Ουρανών

Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: