Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Από το ιστορικό βιβλίο «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ» που έγραψε ο Ηρόδοτος, περί της καταγωγής των Μακεδόνων

Οι αρχαίοι Μακεδόνες είναι Έλληνες, και ως εκ τούτου οι Σκοπιανοί, αν είναι Μακεδόνες είναι Έλληνες και τίποτε άλλο.

Το απόσπασμα είναι από το ιστορικό βιβλίο «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ» που έγραψε ο Ηρόδοτος.Διαβάστε λοιπόν, τι γράφηκε για την καταγωγή των Μακεδόνων, περισσότερα από 2.700 χρόνια πρίν :

«Ότι οι από του Περδίκκου καταγόμενοι είναι Έλληνες, ως και οι ίδιοι λέγουν, και εγώ το γνωρίζω, αλλά και επιπλέον θα αποδείξω είς τα επόμενα κεφάλαια ότι είναι Έλληνες. Άλλωστε και οι διευθύνοντες τους εν Ολυμπία αγώνες των Έλλήνων, απεφάνθησαν ότι ούτω έχουν τα πράγματα. ΄Όταν δηλαδή ο Αλέξανδρος, ηθέλησεν να λάβη μέρος εις αυτούς ως αθλητής και προς τούτο κατήλθε εις Ολυμπίαν, οι Έλληνες ανταγωνισταί του , εζήτησαν ν΄αποκλεισθεί ισχυριζόμενοι ότι ο αγών δεν διεξάγεται με βαρβάρους αλλά με Ελληνας. Αφού όμως ο Αλέξανδρος απέδειξεν ότι είναι Αργείος τότε εκρίθη ότι είναι Έλλην και λαβών μέρος είς τον αγώνα δρόμου ήλθεν ισόπαλος με τον πρώτον. Ταύτα ούτως εγένοντο.»

Δεν είναι όμως μόνον αυτό το εδάφιο. Ο Ηρόδοτος, πρίν από το κείμενο αυτό ,παραθέτει απάντηση του Αλεξάνδρου, γιού του Αμύντα σε πρέσβεις του Δαρείου, στο οποίο αναφέρει ότι είπε ο Αλέξανδρος.

«… να είπετε εις το πέμψαντα υμάς βασιλέα ότι ανήρ Έλλην, ύπαρχος της Μακεδονίας σας υπεδέχθη…» Πως χαρακτήρισε λοιπόν ο Αλέξανδρος του Αμύντα τον εαυτό του; «..ανήρ Έλλην…

Μετά και από αυτό το εδάφιο αγαπητέ επισκέπτη, η φιλοσκοπιανή στάση του προέδρου της ΔΕΘ, η υποστήριξη του δηλαδή στο ανιστόρητο επιχείρημα ότι αυτοί (οι Σκοπιανοί) είναι «Μακεδόνες» δεν είναι κραυγαλέα ενέργεια υποστήριξης ανθελληνικών σχεδίων; Τον άνθρωπο αυτόν τον τοποθέτησε ο φερόμενος ως πρωθυπουργός της Έλλάδος, Γιώργος Παπανδρέου. Δεν είναι και αυτή με την σειρά της κραυγαλέα ενέργεια υποστήριξης ανθελληνικών σχεδίων; Σήμερα χαρίζουμε το όνομα Μακεδονία, άλλα αύριο θα είναι το χειρότερο, που θα είναι η αποδοχή της εθνικότητας των σκοπιανών ως ¨Μακεδονικής».

Δεν υπάρχουν σχόλια: