Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

...παρατηρήσατε δια να πεισθήτε.

«…δεν ημπορούν να νοιώσουν την δύναμη του Θεού ▪ θα εξαφανίσει την σοφία αυτών που παρουσιάζονται ως σοφοί, και θα παραμερίσει ως ανωφελή και άχρηστον την φρόνησιν των …όπως μη καυχήσηται…»
05/09/2010

…τους κατά κόσμον άσημους και αδυνάτους εξέλεξεν ο Θεός…
Βλέπετε γαρ, αδελφοί ▪ παρατηρήσατε δια να πεισθήτε τους εαυτούς σας…

08/09/2010

Λόγοι Αποστόλου Παύλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: