Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Διίχνευση στο εσωτερικό του ναού

Το πλήθος των επαναλαμβανόμενων στοιχείων, επιδιώκει να έχει κάποιο συμβολισμό. Έτσι, λ.χ. οι τρεις είσοδοι στα νότια του ναού, κάποτε συμβολίζουν την Αγία Τριάδα, οι τέσσερις κίονες ενδεχομένως να συμβολίζουν τους Ευαγγελιστές, οι έξι σειρές από τη μια και την άλλη πλευρά να συμβολίζουν τους δώδεκα Αποστόλους.

Δεν βρήκα κάποιο αριθμητικό συμβολισμό στα υπόλοιπα δομικά στοιχεία του ναού, αλλά στα λείψανα των αγιογραφιών(εκτός του Παντοκράτορα) διακρίνεται το βυζαντινοπρεπές αυστηρό ύφος κι αρκετά δείγματα της σχολής του Κόντογλου (π.χ. ψυμμιθιές).

Γεννάται λοιπόν η εύλογη πεποίθηση ότι θα φιλοτεχνήθηκε για να δώσει έναν δισυπόστατο ορισμό, και επομένως απευθύνεται σε έναν διαρχικό ναό. Στην πεποίθηση αυτή συνηγορεί ακόμη ένα πολύ σημαντικό στοιχείο: πάνω από τις μορφές των δυο συγκεκριμένων Αγίων, απεικονίζεται ταυτόχρονα η μορφή του Παντοκράτορα που τους ευλογεί. Συμβολικά δηλαδή, αν πρόκειται για διαρχικό ναό, ο Θεός ευλογεί τους συγκεκριμένους Αγίους για την τέλεση του «κοινού» έργου τους. Αυτή η συμβολική συναπεικόνιση, πραγματικά δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφισβητήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: