Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Αρνούμαι την ψηφιοποίηση του προσώπου!

6 λόγοι για τους οποίους αξίζει να πεις ΟΧΙ στην «Κάρτα του Πολίτη» (ΚτΠ) και την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»
http://id-ont.blogspot.com/2011/01/blog-post_7806.html

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

George S. EleftheriadesΤΕΤΆΡΤΗ, 16 ΜΑΡΤΊΟΥ 2011ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ
Οι θέσεις του Θεολόγου κ. Νικ. Σωτηρόπουλου
για την «Κάρτα του Πολίτου»


Αγαπητέ κ. Διευθυντά,
Χαίρετε εν Κυρίω και υγιαίνετε.


Στον τηλεοπτικό σταθμό «Blue Sky» μίλησα για την περιβόητη «Κάρτα του Πολίτη» και για τον Αντίχριστο. Αλλ’ όπως φαίνεται σε δημοσίευμα του «Ορθόδοξου Τύπου», τευχ. 5ης Νοεμβρίου, σελ.7, λόγια μου κατά την τηλεοπτική εκπομπή παρεξηγήθηκαν. Γι’ αυτό και για την ακρίβεια των λόγων μου δηλώνω•
Στο «Blue Sky» κατέκρινα την «Κάρτα του Πολίτη» με όλη τη δύναμί μου, διότι την προσωπικότητα του ανθρώπου μεταβάλλει σε νούμερο, αριθμό, και επεμβαίνουσα στα προσωπικά δεδομένα του ανθρώπου καταργεί την ελευθερία του και τον σκλαβώνει ηλεκτρονικά. Είναι, είπα, η εν λόγω Κάρτα προστάδιο για το χάραγμα-σφράγισμα του Αντιχρίστου, και γι’ αυτό πρέπει να διαμαρτυρηθούμε με όλη τη δύναμί μας. Αλλ’ αν το Κράτος, το οποίο δυστυχώς είναι αντιχριστιανικό, επιβάλη δια της βίας την Κάρτα, όπως επέβαλε την αστυνομική ταυτότητα χωρίς την αναγραφή του θρησκεύματος, παρά τη συγκέντρωσι 3 και πλέον εκατομμυρίων υπογραφών υπέρ της αναγραφής του θρησκεύματος, να μη πάθωμε πανικό. Εάν παραλάβωμε την Κάρτα, για να μπορούμε να συναλλασσώμεθα με τις Τράπεζες, να νοσηλευώμεθα κ.λπ. δεν χάνουμε τις ψυχές μας, δεν πηγαίνουμε στην κόλασι.
Ανέφερα δε ως επιχείρημα, ότι οι πρώτοι χριστιανοί, για να συναλλάσσωνται χρησιμοποιούσαν το ρωμαϊκό νόμισμα, καίτοι επάνω του έφερε την εικόνα και την επιγραφή του Καίσαρος, ο οποίος είχε θεοποιηθή. Όταν όμως οι εθνικοί έλεγαν στους χριστιανούς να ειπούν π.χ. για τον Νέρωνα «Κύριος Νέρων», τουτέστι «Θεός Νέρων», οι χριστιανοί δεν έλεγαν τέτοιο λόγο, αλλά έλεγαν «Κύριος Ιησούς Χριστός». Όταν επίσης οι εθνικοί έλεγαν στους χριστιανούς να ρίψουν θυμίαμα στο βωμό του αυτοκράτορος, δεν έριχναν. Και γι’ αυτούς τους λόγους, επειδή δηλαδή δεν αναγνώριζαν τον αυτοκράτορα ως Θεό, συλλαμβάνονταν, βασανίζονταν, θανατώνονταν, γίνονταν μάρτυρες. «Όπως δε οι πρώτοι χριστιανοί χρησιμοποιούσαν το νόμισμα του θεοποιηθέντος αυτοκράτορος και δεν πήγαιναν γι’ αυτό στην κόλασι έτσι και οι σημερινοί χριστιανοί, αν πάρουν κατ’ ανάγκην την Κάρτα, δεν πάνε στην κόλασι. Στην κόλασι θα πάνε, είπα με έμφασι, αν δεχθούν το χάραγμα – σφράγισμα του Αντιχρίστου, το οποίο θα σημαίνη ότι αρνούνται τον Ιησού και δέχονται ως Μεσσία και Θεό τον Αντίχριστο. Αλλ’ ο Αντίχριστος, τόνισα, δεν εμφανίσθηκε ακόμη για να σφραγίζεη τους ανθρώπους, μεγάλα και τρομερά γεγονότα θα συμβούν, όταν θα εμφανισθή, όπως δείχνουν τα κεφάλαια ια΄ και ιγ΄ της Αποκαλύψεως.
Σε άλλη δε εκπομπή από το «Blue Sky» είπα, ότι η Ιεραρχία της Εκκλησίας, η οποία είνε εξουσία, οφείλει ν’ απαιτήση από το Κράτος να μη επιβάλη την Κάρτα. Και αν δεν εισακουσθή να κηρύξη την Εκκλησία εν διωγμώ και ν’ αφορίση τους υπευθύνους.
Επήνεσα δε τους αστυνομικούς, οι οποίοι για λόγους συνειδήσεως αρνήθηκαν, να παραλάβουν την Κάρτα. Αυτοί οι ατυνομικοί έδειξαν βεβαίως μεγάλο ηρωισμό, τον οποίο δεν δύνανται να δείξουν όλοι. Η δε Εκκλησία πρέπει παντιοτρόπως να συμπαρασταθή στα ηρωικά αυτά τέκνα της.
Τέλος λέγω, ότι ο ισχυρισμός μερικών, ότι ήδη ο Αντίχριστος έχει εμφανισθή, είνε πολύ επιπόλαιος και σημαίνει μεγάλη άγνοια των μνημονευθέντων κεφαλαίων της Αποκαλύψεως, αλλά και του β΄ κεφαλαίου της Β΄ προς Θεσσαλονικείς Επιστολής, όπου επίσης γίνεται λόγος περί του Αντιχρίστου και γεγονότων, τα οποία δεν συνέβησαν, αλλά θα συμβούν κατά την εμφάνισι του Αντιχρίστου. Συνιστώ στους επικριτές μου να διαβάσουν με προσοχή τα εν λόγω κεφάλαια, για να μη κρίνουν αδίκως. Ο Χριστός είπε• «Μη κρίνετε κατ’ όψιν (επιπολαίως) , αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε» (Ιωαν. ζ΄24).

Με ιδιαίτερη εκτίμησι

Ν.Ι. Σωτηρόπουλος
ΠΗΓΗ: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ»
12/11/2010
(8.11.2010)

Ανώνυμος είπε...

George S.Eleftheriades

ΤΕΤΆΡΤΗ, 16 ΜΑΡΤΊΟΥ 2011ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ
Οι θέσεις του Θεολόγου κ. Νικ. Σωτηρόπουλου
για την «Κάρτα του Πολίτου»


Αγαπητέ κ. Διευθυντά,
Χαίρετε εν Κυρίω και υγιαίνετε.


Στον τηλεοπτικό σταθμό «Blue Sky» μίλησα για την περιβόητη «Κάρτα του Πολίτη» και για τον Αντίχριστο. Αλλ’ όπως φαίνεται σε δημοσίευμα του «Ορθόδοξου Τύπου», τευχ. 5ης Νοεμβρίου, σελ.7, λόγια μου κατά την τηλεοπτική εκπομπή παρεξηγήθηκαν. Γι’ αυτό και για την ακρίβεια των λόγων μου δηλώνω•
Στο «Blue Sky» κατέκρινα την «Κάρτα του Πολίτη» με όλη τη δύναμί μου, διότι την προσωπικότητα του ανθρώπου μεταβάλλει σε νούμερο, αριθμό, και επεμβαίνουσα στα προσωπικά δεδομένα του ανθρώπου καταργεί την ελευθερία του και τον σκλαβώνει ηλεκτρονικά. Είναι, είπα, η εν λόγω Κάρτα προστάδιο για το χάραγμα-σφράγισμα του Αντιχρίστου, και γι’ αυτό πρέπει να διαμαρτυρηθούμε με όλη τη δύναμί μας. Αλλ’ αν το Κράτος, το οποίο δυστυχώς είναι αντιχριστιανικό, επιβάλη δια της βίας την Κάρτα, όπως επέβαλε την αστυνομική ταυτότητα χωρίς την αναγραφή του θρησκεύματος, παρά τη συγκέντρωσι 3 και πλέον εκατομμυρίων υπογραφών υπέρ της αναγραφής του θρησκεύματος, να μη πάθωμε πανικό. Εάν παραλάβωμε την Κάρτα, για να μπορούμε να συναλλασσώμεθα με τις Τράπεζες, να νοσηλευώμεθα κ.λπ. δεν χάνουμε τις ψυχές μας, δεν πηγαίνουμε στην κόλασι.
Ανέφερα δε ως επιχείρημα, ότι οι πρώτοι χριστιανοί, για να συναλλάσσωνται χρησιμοποιούσαν το ρωμαϊκό νόμισμα, καίτοι επάνω του έφερε την εικόνα και την επιγραφή του Καίσαρος, ο οποίος είχε θεοποιηθή. Όταν όμως οι εθνικοί έλεγαν στους χριστιανούς να ειπούν π.χ. για τον Νέρωνα «Κύριος Νέρων», τουτέστι «Θεός Νέρων», οι χριστιανοί δεν έλεγαν τέτοιο λόγο, αλλά έλεγαν «Κύριος Ιησούς Χριστός». Όταν επίσης οι εθνικοί έλεγαν στους χριστιανούς να ρίψουν θυμίαμα στο βωμό του αυτοκράτορος, δεν έριχναν. Και γι’ αυτούς τους λόγους, επειδή δηλαδή δεν αναγνώριζαν τον αυτοκράτορα ως Θεό, συλλαμβάνονταν, βασανίζονταν, θανατώνονταν, γίνονταν μάρτυρες. «Όπως δε οι πρώτοι χριστιανοί χρησιμοποιούσαν το νόμισμα του θεοποιηθέντος αυτοκράτορος και δεν πήγαιναν γι’ αυτό στην κόλασι έτσι και οι σημερινοί χριστιανοί, αν πάρουν κατ’ ανάγκην την Κάρτα, δεν πάνε στην κόλασι. Στην κόλασι θα πάνε, είπα με έμφασι, αν δεχθούν το χάραγμα – σφράγισμα του Αντιχρίστου, το οποίο θα σημαίνη ότι αρνούνται τον Ιησού και δέχονται ως Μεσσία και Θεό τον Αντίχριστο. Αλλ’ ο Αντίχριστος, τόνισα, δεν εμφανίσθηκε ακόμη για να σφραγίζεη τους ανθρώπους, μεγάλα και τρομερά γεγονότα θα συμβούν, όταν θα εμφανισθή, όπως δείχνουν τα κεφάλαια ια΄ και ιγ΄ της Αποκαλύψεως.
Σε άλλη δε εκπομπή από το «Blue Sky» είπα, ότι η Ιεραρχία της Εκκλησίας, η οποία είνε εξουσία, οφείλει ν’ απαιτήση από το Κράτος να μη επιβάλη την Κάρτα. Και αν δεν εισακουσθή να κηρύξη την Εκκλησία εν διωγμώ και ν’ αφορίση τους υπευθύνους.
Επήνεσα δε τους αστυνομικούς, οι οποίοι για λόγους συνειδήσεως αρνήθηκαν, να παραλάβουν την Κάρτα. Αυτοί οι ατυνομικοί έδειξαν βεβαίως μεγάλο ηρωισμό, τον οποίο δεν δύνανται να δείξουν όλοι. Η δε Εκκλησία πρέπει παντιοτρόπως να συμπαρασταθή στα ηρωικά αυτά τέκνα της.
Τέλος λέγω, ότι ο ισχυρισμός μερικών, ότι ήδη ο Αντίχριστος έχει εμφανισθή, είνε πολύ επιπόλαιος και σημαίνει μεγάλη άγνοια των μνημονευθέντων κεφαλαίων της Αποκαλύψεως, αλλά και του β΄ κεφαλαίου της Β΄ προς Θεσσαλονικείς Επιστολής, όπου επίσης γίνεται λόγος περί του Αντιχρίστου και γεγονότων, τα οποία δεν συνέβησαν, αλλά θα συμβούν κατά την εμφάνισι του Αντιχρίστου. Συνιστώ στους επικριτές μου να διαβάσουν με προσοχή τα εν λόγω κεφάλαια, για να μη κρίνουν αδίκως. Ο Χριστός είπε• «Μη κρίνετε κατ’ όψιν (επιπολαίως) , αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε» (Ιωαν. ζ΄24).

Με ιδιαίτερη εκτίμησι

Ν.Ι. Σωτηρόπουλος
ΠΗΓΗ: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ»
12/11/2010
(8.11.2010)

Ανώνυμος είπε...

http://www.tideon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2249:-10-&catid=55:politikitautothtes&Itemid=475