Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Από τον εξαίρετο Έλληνα Έξαρχο και γλυκύτατο θείο μου George Savva Eleftheriades εκ μέρους της Ομογενειάς μας του nexus Αustralia

ΔΟΥΡΙΟΣ ΙΠΠΟΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΜΑΣ

Όλοι γνωρίζωμε ότι η δυναστεία πού κυβερνά εχρηματοδωτήθη πολλά εκατομύρια από τίς σιωνιστικές τράπεζες Rockfeller καί Rothschild διά νά κυβερνήσουν καί νά ρημάξουν τό έθνος καί τήν χώραν μας. Μέ προσχήματα πολλά θά μάς αλλάξουν τά φώτα, θά μάς καταρημάξουν, θά μάς ξανασκορπίσουν, διά νά χαθεί η Ελλάς, είναι τό σιωνιστικό τους σχέδιο, όπου κι' ο ανθέλλην George Sorrosz. Νά θυμιθούμε καί τό δόγμα τού Κίσσιγκερ. Καιρός είναι νά τό καταλάβωμαι ότι είναι βαλτοί πρός τούτο, κι' ο Παντοδύναμος Κύριος τής Αναστάσεως πού ανέστησε τό έθνος μας, δέν θά τούς αφίσει ΚΑΛΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ

Hellenes Ethnos Worldwide . Sydney, NSW, Australia

+ + +

Δεν υπάρχουν σχόλια: