Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

ρητό


"Η αργία εγέννησε την πενίαν.

Η πενία έτεκεν την πείναν.
Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν.
Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν.
Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν.
Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν.

Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου"

Δεν υπάρχουν σχόλια: