Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

αυτοπαγίδευση στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης

Κατά την τηλεμαχία των κ.κ. Καραμανλή και Παπανδρέου ετέθη από τον Κώστα Καραμανλή στον Γεώργιο Παπανδρέου το θέμα των συμφωνιών, του Ελσίνκι και της Μαδρίτης. Για τις συμφωνίες αυτές, έχει βέβαια μεσάνυκτα το μέγιστο τμήμα του Ελληνικού λαού, ακόμα και πνευματικοί άνθρωποι.Ο Πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Χρήστος Α. Σαρτζετάκης, υπήρξε πλην των άλλων και έγκριτος νομικός. Στην κατωτέρω ανάλυση του εξηγεί το περιεχόμενο των συμφωνιών αυτών αυτών και την τεράστια σημασία (αρνητική όπως τονίζει) που είχαν για την εθνική μας κυριαρχία. Είχα αρχικά σκεφθεί να έγραφα μόνον αποσπάσματα απο το κατωτέρω. Από σεβασμό όμως στα γραφόμενα του Πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Χρήστου Α.Σαρτζετάκη (που ελοιδορήθη πολλάκις από τους γνωστούς κύκλους), θεώρησα σκόπιμο να περιλάβω κατωτέρω όλο το κείμενο του Σεβαστού πρώην Προεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και έγκριτου νομικού Χρήστου Σαρτζετάκη.Επιτρέψτε να πω, ότι μόνον αν αφιερώσετε τον ελάχιστον απαιτούμενον χρόνο για να το διαβάσετε, τότε μόνον θα ενημερωθείτε για το περιεχόμενον των συμφωνιών αυτών στις οποίες οφείλονται όλα τα προβλήματα στο Αιγαίο με την τουρκία. Δεν χρειάζεται προφανώς κανένα σχόλιο μου για τα τόσον σαφή γραφόμενα κατωτέρω.Των συμφωνιών αυτών που υπεγράφησαν υπό την πίεση του πρώην <<μειλίχιου>> Προέδρου των ΗΠΑ Μπίλ Κλιντον έρχεται σήμερα να απαιτήσει την εφαρμογή η σύζυγος του, ως ΥΠΕΞ των ΗΠΑ. Φαίνεται ότι, μετά τις εκλογές, μας ετοιμάζει εξελίξεις.Μάλιστα στις συμφωνίες της Μαδρίτης, προκειμένου να υπογραφούν από την τότε πολιτική μας ηγεσία (Πρωθυπουργό και ΥΠΕΞ), τους πρότεινε ο μειλίχιος Μπιλ Κλίντον και απεδέχθησαν, στο ότι η τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο να προστεθεί και η λέξη και νόμιμα (δεσμευθήκαμε ἀμοιβαίως σὲ «σεβασμὸ στὰ νόμιμα ζωτικὰ συμφέροντα καὶ ἐνδιαφέροντα τῆς κάθε χώρας στὸ Αἰγαῖο, τὰ ὁποῖα ἔχουν μεγάλη σημασία γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία τους»). Δείτε κατωτέρω τα σχόλια από τον έγκριτο νομικό και Πρώην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.Για την ανάλυση αυτήν, επιτρέψτε να πώ, θα πρέπει να χρωστάμε ευχαριστίες στον Πρώην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Χρήστο Α. Σαρτζετάκη.Στο πρώτο συνημμένο βρίσκεται το ίδιο κείμενο σε μορφή PDF. Στο δεύτερο συνημμένο βρίσκεται το παρόν μήνυμα σε μορφή PDF.Ευριπίδης ΜπίλληςΤ. Επικουρος Καθηγητής ΕΜΠ,


ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ *******

ΛΟΓΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝΕΘΝΙΚΩΣ ΕΠΙΖΗΜΙΟΥ ΑYTOΠΑΓΙΔΕΥΣΕΩΣ Οἱ περὶ τὸ Διεθνὲς Δικαστήριον τῆς Χάγης αὐταπάτες μας.

http://www.sartzetakis.gr/points/ellinismos11.html ****************
Στὴ μνήμηΤοῦ Σμηναγοῦ Κωστῆ Ἠλιάκη

1.- Μὲ ἀφορμὴ τὸ πρόσφατον ἐπεισόδιον συγκρούσεως δὺο μαχητικῶν ἀεροπλάνων τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας, ἑλληνικοῦ καὶ τουρκικοῦ, ὑπεράνω τοῦ Αἰγαίου σὲ περιοχὴ νοτίως τῆς Καρπάθου, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν κατάρριψιν ἀμφοτέρων, ἀλλὰ τὴν ἀπώλεια μόνον τοῦ Ἕλληνος σμηναγοῦ Κωστῆ Ἠλιάκη, ἀνεζωπυρώθη ἡ συζήτησις γιὰ τὸ σκόπιμο ἢ μὴ τῆς ἐπιλύσεως τῶν Ἑλληνοτουρκικῶν διενέξεων μὲ προσφυγὴ στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης.Φρονῶ, ὅτι μὲ τὴν ἀνάμειξι τοῦ Δικαστηρίου αὐτοῦ ὁδηγούμεθα σὲ ἐπιζήμια γιὰ τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα αὐτοπαγίδευσι. Καὶ ἐξηγοῦμαι :2.- Ἤδη μὲ τὴν ὑπογραφὴ καὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τοῦ κειμένου Συμπερασμάτων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἐλσίνκι τῆς 10.12.1999 ἀποδεχθήκαμε (Σημεῖα 4, 9 καὶ 12 τῶν Συμπερασμάτων) τὴν ὕπαρξι ἐκκρεμῶν συνοριακῶν διαφορῶν καὶ ἄλλων σχετικῶν θεμάτων μὲ τὴν Τουρκία, τὰ ὁποῖα καὶ δεσμευθήκαμε νὰ ἐπιλύσουμε μὲ διαπραγματεύσεις μὲ αὐτήν, σὲ περίπτωσι δὲ ἀποτυχίας τῶν διαπραγματεύσεων ἀποδεχθήκαμε τὴν προώθησι, ἀκόμη καὶ μὲ πρωτοβουλία μόνου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, ἐπιλύσεως τῶν ἐν λόγῳ διενέξεων ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης. Εἶναι ἡ θλιβερὴ ἱστορία ἀπιστεύτου ἐνδοτικότητος στὶς τουρκικὲς ἐπιδιώξεις καὶ ἀφρόνου ἀπεμπολήσεως στοιχειωδῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων. Ἡ ἐθνική μας αὐτὴ συνθηκολόγησι συνετελέσθη σὲ τρία ἐπίπεδα : 1ον) μὲ τὴν ἀναβάθμισι τῆς Τουρκίας σὲ ὑποψήφια γιὰ ἔνταξι στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι χώρα∙ 2ον) μὲ τὴν ἐγκατάλειψι παγίων θέσεων τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς, καὶ συγκεκριμένως μὲ τὴν ἐκ μέρους μας ἀποδοχή, ὅτι ἐκκρεμοῦν συνοριακὲς διαφορές μας καὶ ἄλλα σχετικὰ θέματα μὲ τὴν Τουρκία καὶ τὴν δέσμευσί μας νὰ προέλθουμε γιὰ τὴν ἐπίλυσί τους σὲ διαπραγματεύσεις μὲ αὐτήν∙ καὶ 3ον) μὲ τὴν αὐτοπαγίδευσί μας νὰ ἀναθέσουμε, σὲ περίπτωσι ἀποτυχίας τῶν διμερῶν διαπραγματεύσεων, τὴν ἐπίλυσι ὅλων αὐτῶν τῶν διαφορῶν γιὰ «συνοριακὲς διαφορὲς καὶ ἄλλα σχετικὰ θέματα» στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης, λύσις ἄκρως ἐπικίνδυνη καὶ καταστροφικὴ γιὰ τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα. Πράγματι :(A) Τότε ἐκρίνετο ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιον ἡ ὑποψηφιότης, μεταξὺ ἄλλων κρατῶν καὶ τῆς Τουρκίας πρὸς ἔνταξι στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι. Τὴν

Δεν υπάρχουν σχόλια: