Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010

άρθρο: Τα πάντα ρει

Άρθρο για τον Έλληνα επιστήμονα Ηράκλειτο,

από την Πραγματεία μου με τίτλο "Ελληνική Επιστημονική Παράδοση",


δημοσιεύθηκε την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010 στη εφημερίδα Θεσσαλική ΗΧΩ.Δεν υπάρχουν σχόλια: