Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

επιστολή: 1.Άρση casus belli και μάλλον οριστική απεμπόλιση δικαιώματος επέκτασης χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. 2. Εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας

Θέμα: 1. Άρση casus belli και μάλλον οριστική απεμπόλιση δικαιώματος επέκτασης χωρικών υδάτων στα 12 μίλια.
2. Εκχώρηση χάριν της τουρκίας εθνικής κυριαρχίας στο ΝΑΤΟ.
Αξιότιμοι Κύριοι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
Από τα κατωτέρω μάλλον συνάγεται ότι, για διευκολύνουμε την τουρκία στηπορεία της στην ΕΕ εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων, σχεδιάστηκε από τοδιαβόητο ΕΛΙΑΜΕΠ και βρίσκεται σε εξέλιξη μυστική συμφωνία οριστικήςαπεμπόλησης του δικαιώματος μας επέκτασης των χωρικών υδάτων μας στα 12μίλια με βάση το διεθνές δίκαιο, του οποίου η αποδοχή από την τουρκίααποτελεί απαραίτητη προυπόθεση στην ΕΕ.
Έτσι η τουρκία για "τα μάτια της ΕΕ" θα άρει ψευδώς το casus belli (πουθα ήταν υποχρεωμένη να άρει αν ζητούσαμε στην ΕΕ την αποδοχή του ΔιεθνούςΔικαίου από τη φασιστική χώρα) και εμείς αντί να επιμείνουμε στην ΕΕ ητουρκία να αποδεχθεί το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, απεμπολούμε γιαδιευκόλυνση της χώρας αυτής, οριστικά την εθνική μας κυριαρχία στα 12μίλια..
Συνάγεται επίσης ότι με μεθόδευση του ίδιου ξενοκίνητου ΕΛΙΑΜΕΠ, απεμπολούμετην εθνική μας κυριαρχία στον εναέριο μας χώρο, αποδεχόμενοι οι τούρκοι ναυποβάλλουν σχέδια πτήσης για το Αιγαίο όχι στη χώρα μας αλλά στο στονατοϊκό αεροπορικό στρατηγείο στη Νάπολη" Σχετικά υπενθυμίζεται ότι:
1. Ως γνωστόν το ΕΛΙΑΜΕΠ χρηματοδοτείται και από πλείστους ξένους και ύποπτους οργανισμούς (http://ellas2.wordpress.com/2010/04/20/%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%80-%CE%AE-%CE%BC%CE%AE%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9/">http://ellas2.wordpress.com/2010/04/20/%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%80-%CE%AE-%CE%BC%CE%AE%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9/>http://ellas2.wordpress.com/2010/04/20/%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%80-%CE%AE-%CE%BC%CE%AE%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9/ Στις ίδιες σελίδες, διαβάζουμε ότι μεταξύ των χρηματοδοτών τουΙδρύματος συγκαταλέγονται και οι:
Εταιρεία Daimler-Chrysler, Ίδρυμα Ford,Γραφείο Τύπου και πληροφοριών του NATO, Ινστιτούτο για την Ανοιχτή Κοινωνία,U.S. Agency for International Development, Ταμείο αδελφών Ροκφέλλερ, ΊδρυμαΡοκφέλλερ, Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδα, κτλ). Ίσως μεταξύ των χρηματοδοτώντου να περιλαμβάνεται και κάποιος τουρκικών συμφερόντων.
2. Το διαβόητο αυτό Ίδρυμα επί σειράν ετών υπαγορεύει σε ευχαρίστως"ακούοντα ώτα" την ελληνική εξωτερική πολιτική, ιδίως έναντι της τουρκίας(σχέδιο ΑΝΑΝ, Αιγαίο, Θράκη, πορεία τουρκίας στην ΕΕ).
3. Προϋπόθεση για την πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της τουρκίαςστην ΕΕ ήταν και είναι η αποδοχή από μέρους της του διεθνούς Δικαίου τηςΘάλασσας (χωρικά ύδατα, ΑΟΖ, κτλ)
4. Αντί το δήθεν ελληνικό αυτό ξενοκίνητο αυτό ίδρυμα να εισηγηθεί πλην τωνάλλων (κατοχή Κύπρου με 82% των κατοίκων της Έλληνες, για όποιον δεν τογνωρίζει) ότι προϋπόθεση για τη συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων θαέπρεπε να είναι η αποδοχή από τη χώρα αυτήν του Δικαίου της Θάλασσαςεισηγήθηκε να αφεθεί ελεύθερη η τουρκία να προχωρεί στις διαπραγματεύσειςτης (συνημμένο, υποστήριξη -με αυστηρούς κοινοτικούς όρους- της ευρωπαϊκήςπορείας της Τουρκίας, διακηρύσσοντας, όμως, ότι αν δεν έχει λυθεί το θέματης τουρκικής κατοχής στην Κύπρο και αν δεν έχει αρθεί το casus belli στοΑιγαίο, η προοπτική τελικής ένταξης της Τουρκίας θα τεθεί με δημοψηφίσματαστην κρίση των λαών της Ελλάδας και της Κύπρου) και στο τέλος λίγο πριν τηνένταξη της αν ποτέ αυτή πρόκειται να γίνει, με δημοψήφισμα να αποφασίσουμε,κτλ ,.... (συνημμένο)
5. Στα πλαίσια αυτά της ανεμπόδιστης προόδου της τουρκίας στην ΕΕ, τοΊδρυμα αυτό προσπαθεί να διευκολύνει την φασιστική τουρκία στις διεκδικήσειςστο Αιγαίο με τις ελληνικές κυβερνήσεις να "υπακούουν", στις .....αποφεύγωτον χαρακτηρισμό, εισηγήσεις του αντεθνικού αυτού Ιδρύματος.
6. Μέλος του ιδρύματος αυτού, ο ε. τ. πρέσβης κ. Αποστολίδηςδιαπραγματεύεται τις αντίθετες με το διεθνές δίκαιο απαιτήσεις της τουρκίαςστο Αιγαίο.
7. Πού οδηγείται η χώρα μας από τις διαπραγματεύσεις του ανωτέρω μέλουςτου ΕΛΙΑΜΕΠ που χρήστηκε εκπρόσωπος της χώρας μας στις διαπραγματεύσειςσυνάγεται από το κατωτέρω άρθρο στη Καθημερινή της 1/9/2010 του Προϊστάμενουτου κ. Αποστολίδη στο ΕΛΙΑΜΕΠ και προφανώς γνωρίζοντα, γενικού του διευθυντήκ. Θάνου Ντόκου.
8. Από το άρθρο του αξιότιμου κυρίου γενικού διαφαίνεται εν πρώτοις ότι:
α) Για διευκολυνθεί η τουρκία στην ΕΕ "μάλλον και χάριν της διεθνούςαλληλεγγύης του κ. πρωθυπουργού που βρίσκεται όπως είπε υπεράνω των εθνικώνθεμάτων" και όχι τα εθνικά μας συμφέροντα, μάλλον έχει συμφωνηθεί να άρει "για τα μάτια της ΕΕ" η τουρκία το casus belli, με ημετέραν μυστικήσυμφωνία απεμπόλησης του δικαιώματος μας αύξησης των χωρικών μας υδάτωνσύμφωνα με το διεθνές δίκαιο στα δώδεκα μίλιαΠράγμα που θα ήταν είναι υποχρεωμένη η τουρκία να δεχθεί αν εμείς τη θέσουμεστην ΕΕ προ της υποχρέωσης της να αποδεχθεί το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.Αν είναι έτσι που μάλλον είναι πρόκειται για πράξη .........αποφεύγω πάλιντον χαρακτηρισμό. Στην κρίση σας.
β) Όπως "καμουφλάρει" στη συνέχεια έντεχνα ο κ. Ντόκος την εκχώρησηεθνικής μας κυριαρχίας, το "ευαγές ίδρυμα του" εισηγείται την εκχώρηση σεπρώτη φάση της ελληνικής κυριαρχίας στο ΝΑΤΟ:
εκχωρηση " Ενα ζήτημα που προκαλεί καθημερινές τριβές και εγκυμονεί σοβαρούςκινδύνους -ακόμη και πρόκλησης θερμού επεισοδίου- είναι η είσοδος τουρκικώνμαχητικών αεροσκαφών στο FIR Αθηνών, χωρίς την υποβολή σχεδίων πτήσης, πουκαταλήγει σε αναχαίτιση από ελληνικά αεροσκάφη και συχνές αερομαχίες.
Τοπρόβλημα θα μπορούσε να επιλυθεί με «λειτουργικό» τρόπο, χωρίς ναεπηρεαστούν στο ελάχιστο τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, μέσω τηςυποβολής μερικού σχεδίου πτήσης από τουρκικής πλευράς στο νατοϊκό αεροπορικόστρατηγείο στη Νάπολη".
Και συνεχίζει ο αξιότιμος γενικός διευθυντής του δήθεν Ελληνικού Ιδρύματοςπου καθοδηγεί την ελληνική πολιτεία, κατά τη γνώμη μου και στην κρίση σας,εις βάρος των εθνικών συμφερόντων. Θαυμάστε υποκρισία:
"Ετσι, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία θα απαλλαγεί από ένα καθημερινό άχθοςκαι θα μπορέσει να επιτελέσει πιο αποτελεσματικά μια αποστολή στην οποία,λόγω τεχνολογίας και πολιτικών ιδιαιτεροτήτων της ελληνοτουρκικήςαντιπαράθεσης, έχει βαρύνοντα ρόλο:
την αποτροπή τυχόν «κακών σκέψεων» εκμέρους της γείτονος".
Ευριπίδης Μπίλλης
Τ. Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια: