Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

RFID microchipping - Global mind control

http://www.youtube.com/watch?v=gTHEz402lZ4

Δεν υπάρχουν σχόλια: