Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

ρητά: Many times, it doesn't matter what you say, but the way you say it!

Γηράσκω δ' αεί πολλά διδασκόμενος (Σόλων)

Δεν υπάρχουν σχόλια: