Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2010

ευχές από τους Έλληνες του εξωτερικού, τον ελληνισμό μας στην ΑυστραλίαEleftheriades, George Savva, OAM, GCSCG, CETr, JP, Mrs Eugenia, CLETr, CSH; and families
49A Tramway Street Rosebery NSW Australia 2018
Tel 02 9667 3045 (local), (o/seas 61+ 2+ 9667 3045).4th December 2009


Eminences, Majesty, Excellencies, Worships, Honourables, Reverends, Staffs, Colleagues, Friends/Fellows, Families/Relatives, - Fellows in HEC, AHI, Lobby For Cyprus, Thettalos, Suezians in Hellas, Aegyptiots in Hellas, GreekPac, AustralianGreekNet, HLA, Sparta's - Excellences in Orders of: - Saint Eugene (Eugenian), - Saint Constantine Great (Constantinian), - Saint Helen Great (Helenian)


Dear All,
Eugenia, our families, folks, and I, wish to you and your family, all blessings from the Advent leading to a Joyous receiving our Lord Jesus Emmanuel's birth, and the New Year 2010 blessed with faith, peace, health, happiness, harmony, achievements, and prosperity
Η Ευγενία, οι οικογένειες μας, οι συγγενείς μας, κι' η ταπεινότης μου, σάς ευχώμεθα τίς ευλογίες τής προετοιμασίας διά τήν γέννησην Τού Κυρίου μας Χριστού Εμμανουήλ, καί τό Νέον Έτος 2010 πλήρες ευλογιών μέ πίστιν, ειρήνην, υγείαν, χαράν, αρμονίαν, επιτυχίες, κι' ευημερίαν


Same wishes we extend to you on behalf of our families, of our brotherly families, and of our companion brethren of the Orthodox Christian Society of Hellenes, Sydney and New South Wales
΄Ιδιες ευχές σάς υποβάλλωμε κι εκ μέρους τών οικογενειών μας, τών αδελφικών μας οικογενειών, καί τών μεθ’ ημών αδελφών τής Ορθοδόξου Χριστιανικής Ενώσεως Ελλήνων, Σύδνεϋ, Νέας Νοτίου Ουαλλίας
Μέθ’ υπολήψεως κι αγάπης Χριστού. With Christian regards
Ευγενία, Γεώργιος
George. Eugenia.
- and our Eleftheriades families: _ κι οικογένειες μας Ελευθεριάδη _
- Savvas, Mrs Magda, with Jenni (Eugenia) and Anastasios _ Σάββα, Κα Μάγδα, Ευγενία, Αναστάσιος
- Theophanes, Mrs Sylvia, with Natalia, Melissa, Georgia, Andrew _ Θεοφάνη, Κα Σύλβια, Ναταλία, Μελίσσα, Γεωργία, Ανδρέα
MIO - Mrs Chryse, Shane (Graziano), with Maria and Stephania ΜΙΟ - Σσέην, Κα Χρυσή, Μαρία, Στεφανίa
_ κι αδελφικές μας οικογένειες τών: - Στέλιου Φρήμαν (Ελευθεριάδη) JP καί Κοραλίας, - κας Θηρεσίας Ν Καραγιάννη, - κας Νίκης Ν Φρήμαν (Ελευθεριάδου), - κας Μαρίκας Β Βαραμίλη, - καί κας Κλεονίκης M Νάγκη
- on behalf of our brotherly families of: - Stelio Freeman (Eleftheriades) and Mrs Coral, - Mrs Theresia N Carayanni, - Mrs Niki Freeman (Eleftheriade), - Mrs Maria B Baramili, - and Mrs Cleoniki MM Nagy
- and of the: - Saint Nicholas Australian Settlement Union (presented with the New South Wales Premier’s Community Award, March 2003), - Australian Citizens Committee for Civil Concerns, - Exarchate for Australasia & Outreach, Australians' Byzantium/Hellas & Saint Eugene Order of Trapezous, - Hellenic Advancement Council, - Australian Hellenes & Europe Nexus, - Justice Nexus for Cyprus, - Britons Australia & UK Nexus, - Hellenes (Suezians, Aegyptiots, & UnLtd) Sydney, – and our other community organisations and nexuses

URGENT ADVICE - REQUEST: Because some serious hitch badly affects our usual e-mail address, for your reply-communications, please e-mail to our alternative " george.e@mac.com " as quoted in our letterhead. Thank you

Δεν υπάρχουν σχόλια: